Vad kan Svanen erbjuda Dig?

 • Medarbetare med hög kompetens, varierande utbildning, erfarenhet och bakgrund
 • Möjlighet till fortbildning (intern, extern och på distans)
 • Handledning
 • Flexibilitet och möjlighet till självständigt arbete
 • Varierande arbetsuppgifter och ansvarsområden
 • Delaktighet i kvalitetsarbetet
 • Utrymme för utveckling
 • En trygg arbetsplats
 • Säker och god arbetsmiljö

Vi söker personer som innehar följande egenskaper:

 • Lyhörd Ett lyssnande utöver det vanliga
 • Empati God förmåga att uppleva och förstå andra personers känslor
 • Kreativ Initiativtagande till stimulerande aktivitet
 • Engagemang Drivande och delaktig i planering och utförande
 • Tålamod & Respekt Gott bemötande, respekt för personlig integritet och kundens självbestämmanderätt

Kravprofil:

Vi utarbetar en kravprofil tillsammans med kunden utifrån dennes önskemål och specifika behov. Beroende på var inom Svanen Du vill arbeta finns krav på viss utbildning och erfarenhet. Det som är avgörande för oss är att kunden är nöjd så långt som det är möjligt med våra medarebetare. Vårt tillvägagångssätt vid rekrytering leder till att både kund och medarbetare är nöjda.

Nästa steg?

Våga ta första steget till en ny framtid och kontakta vårt huvudkontor. Ett samtal kan förändra hela din tillvaro.