INFORMATION OM CORONA VIRUS !

Svanen följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram. Dessa kan beroende på utvecklingen komma att ändras. Smittskydd Stockholm följer nära tillsammans med andra myndigheter utvecklingen av viruset. Generellt gäller att Region Stockholm har beredskap för provtagning och vård ifall någon person skulle visa sig bära på det nya corona-viruset.

För mer information: 08-717 57 00