Historik

Hur startade Svanen omsorg sin verksamhet?

Mitt namn är Asmeret Rezene och jag är verksamhetsansvarig inom Svanen Omsorg. Jag har arbetat som chef inom äldreomsorgen och funktionshinder sedan 2006.

Mitt intresse för äldreomsorg väcktes i samband med min fars Alzheimers diagnos år 2005. Jag upptäckte då i vilken utsträckning sjukdomar förändrar den enskildes vardag samt påverkar familj ur ett praktiskt perspektiv och även psykosocialt.

Vidare insåg jag att det fanns ett behov av en bättre samverkan och ett smidigare informationsflöde mellan olika aktörer för att underlätta samt höja kvaliteten av den vård och omsorg som finns. I egenskap som chef blev detta ett fokus.

Ytterligare ett fokus och verksamhetsmål är och har alltid varit att samla olika spetskompetenser för att på så vis bygga ett arbetsteam med mångsidig kunskap och erfarenhet. Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling och handledning för att skapa en god arbetsmiljö där både personal och kunder känner sig trygga. Svanen har en mångkulturell personalbas med varierande erfarenhet och gedigen utbildning.

Vårt arbetsmotto är att det alltid finns utrymme för utveckling, förbättring och hälsosam förändring. Jag tror starkt på att vi tillsammans kan göra detta ännu bättre.

Hjärtligt välkomna till oss!

Asmeret Rezene
Verksamhetsansvarig