Ledsagning Icon

Ledsagning och avlösarservice

Svanen erbjuder ledsagning och avlösning med ett engagemang utöver det vanliga. Vi har en nära kontakt med våra kunder och har som ledstjärna att just Din vardag ska bli enklare.

Vår strävan är att erbjuda ledsagning och avlösarservice utifrån dina behov, intressen och önskemål. Du kan förvänta dig ett professionellt bemötande, hög transparens och insyn i vårt arbete och en ambition om högsta möjliga kvalitet i allting vi gör. För oss är det centralt att du känner dig respekterad och trygg i din vardag. Därför får du en kontaktperson som du eller dina närstående kan vända er till om ni har några frågor eller synpunkter runt vår verksamhet. Tillsammans med din kontaktperson pratar vi igenom dina behov och lägger upp dina dagsrutiner så att vi kan leva upp till dina specifika behov och önskemål.