Personlig Assistans Icon

Personlig Assistans

Svanen Omsorg erbjuder omfattande stöd till personer med personlig assistans eller till de som avser att söka personlig assistans. Svanen vänder sig till unga och äldre med funktionsnedsättning där vi ger stöd och omsorg i och utanför deras hem.

Vi har mött många familjer som har haft det svårt att ta sig igenom vardagen och helgen utan rätt stöd, omsorg och erfarenhet. Med ett flertal har vi fått ett förtroende att hjälpa till med att exempelvis ansöka om rätt stöd, rekrytera passande personal, skapa rutiner, upprätthålla kontakt med försäkringskassan eller kommunen och möta läkare och specialister mm. Svanen erbjuder att, i samförstånd med Dig, till stor del avlasta Dig i sådana frågor.

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om Du uppfyller vissa kriterier har Du rätt till assistans. Av denna anledning anser vi på Svanen att det är viktigt att våra kunder har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. När du ansöker om personlig assistans stöttar vi Dig hela vägen under ansökningsprocessen och detta är kostnadsfritt. Detta kan exempelvis innefatta juridisk rådgivning och arbete, hembesök, kommunikation med myndigheter mm.

Vår högsta strävan är att erbjuda personlig assistans utifrån Dina behov, intressen och önskemål. Du kan förvänta Dig ett professionellt bemötande, hög transparens och insyn i vårt arbete samt en ambition om högsta möjliga kvalitet i allting vi gör.

För oss är det centralt att Du känner Dig respekterad och trygg i Din vardag. Därför får Du en kontaktperson som Du eller Dina närstående kan vända er till om ni har några frågor eller synpunkter gällande vår verksamhet. Tillsammans med Din kontaktperson pratar vi igenom Dina behov och lägger upp Dina dagsrutiner så att vi kan leva upp till Dina specifika behov och önskemål.

Teckenspråk
Vi erbjuder också assistans till Dig som använder teckenspråk och taktil tecken. Du får direktkontakt med oss på teckenspråk.

Viktigt att veta!

Hos oss är det Du som bestämmer.
DU ställer kraven på oss huruvida Din assistans skall utföras och när.

  • Personlig uppföljning när Du vill
  • Du har rätt till att byta personlig assistent om Du inte är nöjd
  • Du kan önska kompetensutveckling för Din personliga assistent
  • Du väljer själv den person som Du vill ska utföra Din beviljade insats
  • Du når oss närhelst Du vill under dagtid